Historia wg Dzieci

Gall Anonim Kronika Polska

Listen to "Gall Anonim Kronika Polska" on Spreaker.
Ten krótki podkast jest poświęcony Gallowi Anonimowi oraz jego dziełu Kronice Polski.