Historia wg Dzieci


Daniel Defoe pod pręgierzem

Listen to "Daniel Defoe pod pręgierzem" on Spreaker.
31 lipca 1703 - przykucie do pręgierza autora Robinsona Crusoe.
Defoe użył później tej kary jako argumentu w debacie o prawach autorskich. Jeżeli autor może zostać ukarany za swoje słowa to powinien również być nagradzany.