Historia wg Dzieci


Bitwa pod Farsalos

Listen to "Bitwa pod Farsalos" on Spreaker.
9 sierpnia 48 p.n.e. - bitwa pod Farsalos - decydujące starcie pomiędzy wojskami Cezara i Pompejusza podczas rzymskiej wojny domowej