Historia wg Dzieci


Śmierć Tadeusza Zawadzkiego

Listen to "Śmierć Tadeusza Zawadzkiego" on Spreaker.
20 sierpnia
1943 - zginął Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”
1968 - koniec Praskiej Wiosny, wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji