Historia wg Dzieci


Śmierć Brutusa

Listen to "Śmierć Brutusa" on Spreaker.
23 października 42 pne - śmierć Brutusa w bitwie pod Filipii