Historia wg Dzieci

Prawo autorskie w Polsce

Listen to "Prawo autorskie w Polsce" on Spreaker.
4 luty
1194 – Henryk VI zwrócił wolność Ryszardowi Lwie Serce
1454 – wybuchło powstanie przeciwko krzyżakom
1555 – John Rogers, pierwszy męczennik w okresie rekatolicyzacji
1789 – George Washington został jednogłośnie wybrany na prezydenta
1859 – Tischendorf odnalazł w klasztorze Świętej Katarzyny Kodeks Synajski
1861 – grupa stanów ogłosiła secesję
1912 – Franz Reichelt zginął testując płaszcz-spadochron
1945 – w Jałcie rozpoczęła się konferencja przywódców trzech mocarstw alianckich
1994 – Sejm RP przyjął ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych