Historia wg Dzieci

Koronacja Zygmunta Augusta

Listen to "Koronacja Zygmunta Augusta" on Spreaker.
20 luty
1530 – Zygmunt II August został koronowany vivente rege na króla Polski
1547 – Edward VI Tudor został koronowany na króla Anglii
1811 – Austria ogłosiła bankructwo
1919 – Sejm Ustawodawczy uchwalił Małą Konstytucję
1919 – Sejm Ustawodawczy zatwierdził Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa
1922 – Sejm Wileński przyjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski
1933 – Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 21. poprawkę do konstytucji
1943 – w środkowym Meksyku zaczął się formować wulkan Paricutín
1974 – został odnaleziony ukrywający się oficer Cesarskiej Armii Japonii