Historia wg Dzieci


Upadek powstania listopadowego

Listen to "Upadek powstania listopadowego" on Spreaker.
21 października 1805 - bitwa morska pod Trafalgarem.
21 października 1831 - upadek powstania listopadowego.
21 października 1943 - została aresztowana Irena Sendlerowa.
21 października 1963 - zginął ostatni żołnierz polskiego podziemia.