Historia wg Dzieci

Bem zdobył Sybin

Listen to "Bem zdobył Sybin" on Spreaker.
11 marca 1660 – Rozpoczęła się publiczna dysputa teologiczna między arianami a katolikami.
11 marca 1849 – Bem zdobył Sybin broniony przez wojska austriackie i rosyjskie.
11 marca 1938 – Na granicy polsko-litewskiej został zastrzelony żołnierz KOP.
11 marca 1968 – Stefan Kisielewski został pobity przez tz. nieznanych sprawców.
11 marca 1985 – Gorbaczow po śmierci Czernienki został I sekretarzem.
11 marca 1990 – Litwa uroczystą deklaracją parlamentu ogłosiła niepodległość.