Historia wg Dzieci

Inkorporacja Prus Królewskich

Listen to "Inkorporacja Prus Królewskich" on Spreaker.
16 marca 597 lub 617 p.n.e. – Wojska króla Babilonii Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę.
16 marca 455 – Cesarz Walentynian III został zamordowany przez żołnierzy Aecjusza.
16 marca 1569 – Zygmunt August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony.
16 marca 1802 – Założono amerykańską Akademię Wojskową w West Point.
16 marca 1900 – Arthur Evans zakupił ruiny pałacu w Knossos na Krecie.
16 marca 1901 – W Krakowie odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
16 marca 1935 – W III Rzeszy wprowadzono obowiązkową służbę wojskową.
16 marca 1942 – Na poligonie w Peenemünde odbył się pierwszy (nieudany) start rakiety V-2.
16 marca 1944 – W ZSRR została sformowana 1. Armia Polska.
16 marca 1978 – W centrum Rzymu Czerwone Brygady porwały Aldo Moro.