Historia wg Dzieci


Pierwsza bitwa pod Orszą

Listen to "Pierwsza bitwa pod Orszą" on Spreaker.
13 lipca 1508 – Pierwsza bitwa pod Orszą.
13 lipca 1521 – Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunt.
13 lipca 1713 – Hiszpania scedowała Gibraltar i Minorkę na rzecz Wielkiej Brytanii.
13 lipca 1870 – Wilhelm I wysłał do Bismarcka tzw. depeszę emską.
13 lipca 1900 – Reymont został ranny w wypadku kolejowym pod Warszawą.
13 lipca 1923 – Na wzgórzach nieopodal Los Angeles umieszczono napis HOLLYWOODLAND.
13 lipca 1990 – Sformowano jednostkę do działań specjalnych „GROM”.
13 lipca 2015 – Węgry rozpoczęły budowę płotu na granicy z Serbią.
13 lipca 2016 – Theresa May objęła urząd premiera Wielkiej Brytanii.