Historia wg Dzieci


II pokój toruński

Listen to "II pokój toruński" on Spreaker.
19 października 202 p.n.e. – zwycięstwo Rzymian nad Kartagińczykami w bitwie pod Zamą.
19 października 1453 – wojska francuskie odbiły Bordeaux, co zakończyło wojnę stuletnią.
19 października 1466 – zawarto II pokój toruński.
19 października 1469 – ślub królowej Kastylii i Leónu Izabeli I z następcą tronu Aragonii księciem Ferdynandem.
19 października 1655 – król Karol X Gustaw wkroczył do zdobytego Krakowa.
19 października 1781 – gen. Cornwallis poddał Yorktown gen. Waszyngtonowi.
19 października 1813 – w nurtach rzeki Elstery utonął książę Józef Poniatowski.
19 października 1956 – rozpoczęło się VIII Plenum KC PZPR na którego przybył Chruszczow.
19 października 1970 – premiera komedii filmowej Rejs.
19 października 1984 – został uprowadzony i zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko.
19 października 1997 – dwóch posłów AWS zawiesiło nocą w sali obrad tzw. krzyż sejmowy.
19 października 2002 – Irlandczycy w powtórzonym referendum przyjęli Traktat nicejski.