Historia wg Dzieci


Bitwa pod Azincourt

Listen to "Bitwa pod Azincourt" on Spreaker.
25 października 1415 – Zwycięstwo angielskich łuczników nad francuskim rycerstwem pod Azincourt.
25 października 1501 – Król Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej mielnicki dając władzę senatowi.
25 październiaka 1854 – Nierozstrzygnięta bitwa pod Bałakławą podczas wojny krymskiej.
25 października 1918 – Korfanty wystąpił w niemieckim parlamencie żądając oddania ziem polskich.
25 października 1921 – Józef Piłsudski poślubił swą drugą żonę Aleksandrę Szczerbińską.
25 października 1940 – Sikorski nadał brygadzie gen. Maczka odznakę honorową czarnego naramiennika.
25 października 1944 – Adolf Hitler wydał dekret powołujący Volkssturm.
25 października 1945 – Wojska japońskie na Tajwanie poddały się oddziałom Czang Kaj-szeka.
25 października 1971 – ChRL uzyskała wszystkie chińskie prawa w ONZ. Tajwan został usunięty.
25 października 1995 – Premiera jugosłowiańskiego filmu Underground.