Historia wg Dzieci

Prima Aprilis

1 kwietnia 286 – Cesarz Dioklecjan uznał swego towarzysza broni Maksymiana augustem.
1 kwietnia 1579 – Król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński.
1 kwietnia 1656 – Król Jan II Kazimierz Waza obierał Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski.
1 kwietnia 1683 – Leopold I Habsburg zawarł z Janem III Sobieskim przymierze przeciwko Turcji.
1 kwietnia 1951 – Rozpoczęła się deportacja na Syberię 9389 radzieckich Świadków Jehowy.
1 kwietnia 1976 – Założono przedsiębiorstwo komputerowe Apple Inc.
1 kwietnia 1981 – W PRL wprowadzono reglamentację mięsa i jego przetworów.
1 kwietnia 1986 – Zmieniono środek ciężkości w oszczepie i rozpoczęto od nowa mierzenie rekordów świata.
1 kwietnia 1998 – Sąd oddalił pozew Pauli Jones o molestowanie seksualne przeciwko Billowi Clintonowi.