Historia wg Dzieci


Śmierć Traugutta

Listen to "Śmierć Traugutta" on Spreaker.
5 sierpnia 1460 – Wojska polskie odbiły Malbork podczas wojny trzynastoletniej.
5 sierpnia 1735 – John Peter Zenger został uniewinniony od zarzutów o zniesławienie.
5 sierpnia 1772 – W Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe ustalające granice zaboru.
5 sierpnia 1864 – Na stokach warszawskiej Cytadeli stracono przywódców powstania styczniowego.
5 sierpnia 1888 – Bertha Benz jako pierwsza przejechała automobilem ponad stukilometrowy dystans.
5 sierpnia 1981 – Prezydent Ronald Reagan zwolnił z pracy 11 359 strajkujących kontrolerów lotów.
5 sierpnia 2010 – W wyniku katastrofy w kopalni w Chile pod ziemią zostało uwięzionych 33 górników.