Historia wg Dzieci


Kapitulacja Helu

Listen to "Kapitulacja Helu" on Spreaker.
2 października 48 p.n.e. – Gajusz Juliusz Cezar przybył do Aleksandrii.
2 października 1187 – Wojska dowodzone przez Saladyna zdobyły Jerozolimę.
2 października 1413 – Zawarto unię horodelską potwierdzającą ścisły związek między Polską i Litwą.
2 października 1794 – Gen. Jan Henryk Dąbrowski pokonał Prusaków w bitwie pod Bydgoszczą.
2 października 1835 – Wybuchła rewolucja teksańska.
2 października 1869 – Urodził się Mahatma Gandhi.
2 października 1870 – Głosowanie w sprawie przyłączenia Rzymu do zjednoczonych Włoch.
2 października 1937 – Na Dominikanie rozpoczęła się rzeź imigrantów z Haiti.
2 października 1938 – Wojska polskie wkroczyły na Zaolzie.
2 października 1939 – Skapitulował Hel, ostatnia twierdza kampanii wrześniowej.