Historia wg Dzieci


Akcja pod Bezdanami

Listen to "Akcja pod Bezdanami" on Spreaker.
26 września 539 p.n.e. – bitwa pod Opis
26 września 1580 – Drake zakończył podróż dookoła świata
26 września 1908 – akcja pod Bezdanami
26 września 1946 – pozbawiono obywatelstwa polskiego gen. Władysława Andersa
26 września 1969 – ukazał się album Abbey Road grupy The Beatles.
26 września 2001 – uruchomiono polską Wikipedię