Historia wg Dzieci


Bitwa pod Borodino

Listen to "Bitwa pod Borodino" on Spreaker.
5 września 1494 – Portugalia ratyfikowała traktat z Tordesillas dotyczący podziału stref wpływów w Nowym Świecie między nią a Hiszpanią.
5 września 1781 – podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych flota francuska zwyciężyła nad brytyjską w bitwie w Zatoce Chesapeake.
5 września 1812 – rozpoczęła się bitwa pod Borodino. Bitwa trwała od 5 do 7 września.
5 września 1939 - do Bydgoszczy wkroczył Wehrmacht oraz pododział SS.
5 września 1969 – odsłonięto Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej w Bydgoszczy.
5 września 2015 – roku rozpoczął się kryzys migracyjny.