Historia wg Dzieci


Budowa portu w Gdyni

Listen to "Budowa portu w Gdyni" on Spreaker.
29 maja
1453 – zdobycie Konstantynopola przez wojska osmańskie
1493 – Wielki mistrz zakonu krzyżackiego złożył hołd lenny królowi Janowi I Olbrachtowi
1580 – Stefanowi Batoremu dostał tytuł Fidei Defensor
1919 – potwierdzenie teorii względności Alberta Einsteina
1923 – rozpoczęto budowę portu w Gdyni
1953 – zdobycie Mount Everestu
1982 – zwycięstwem Brytyjczyków podczas wojny o Falklandy