Historia wg Dzieci


Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Listen to "Europejska Wspólnota Węgla i Stali" on Spreaker.
23 lipca 1903 – Ford zaczął sprzedawać swój pierwszy samochód - czerwony Ford A 1914 – Austro-Węgry wysłały ultimatum do Królestwa Serbii, co doprowadziło do I wojny światowej 1952 - zaczęła działać Europejska Wspólnota Węgla i Stali (przodek UE)