Historia wg Dzieci


Powstanie PKWN

Listen to "Powstanie PKWN" on Spreaker.
22 lipca 1018 – W bitwie pod Wołyniem Bolesław I Chrobry pokonał Jarosława I Mądrego.
22 lipca 1661 – Ukazało się ostatnie wydanie „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego”.
22 lipca 1807 – Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu Konstytucję oraz Kodeks cywilny.
22 lipca 1834 – Adam Mickiewicz poślubił w Paryżu Celinę Szymanowską.
22 lipca 1920 – Gen. Tadeusz Rozwadowski objął ponownie stanowisko szefa Sztabu Generalnego.
22 lipca 1944 – Radio Moskwa ogłosiło powstanie PKWN w Chełmie.
22 lipca 1944 – W Bretton Woods został utworzony Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
22 lipca 2002 – Afera Rywina, czyli przychodzi Rywin do Michnika.
22 lipca 2011 – Norweg Anders Breivik dokonał dwóch zamachów w Norwegii.