Historia wg Dzieci


Ślub Elżbiety Łokietkówny

Listen to "Ślub Elżbiety Łokietkówny" on Spreaker.
371 p.n.e. – Zwycięstwo Teb nad Spartą w bitwie pod Leuktrami.
1320 – Król Węgier Karol Robert poślubił królewnę polską Elżbietę Łokietkównę.
1415 – Jan Hus został spalony na stosie podczas soboru w Konstancji.
1439 – Zawarto Unię florencką.
1511 – Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego.
1785 – Dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych.
1885 – Pasteur przeprowadził pomyślny test szczepionki przeciwko wściekliźnie.
1957 - Po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney.