Historia wg Dzieci


Śmierć Piernackiego

Listen to "Śmierć Piernackiego" on Spreaker.
15 czerwca 1094 – Cyd Waleczny zdobył Walencję.
15 czerwca 1215 – Król Anglii Jan bez Ziemi nadał Wielką Kartę Swobód (Magna Carta).
15 czerwca 1219 – Według legendy z nieba spadła flaga Danii (Dannebrog).
15 czerwca 1520 – papież Leon X wydał bullę potępiającą Marcina Lutra.
15 czerwca 1752 – Benjamin Franklin przeprowadził eksperyment z latawcem.
15 czerwca 1804 – Weszła w życie 12. poprawka do Konstytucji USA.
15 czerwca 1859 – Rozpoczęła się amerykańsko-brytyjska tzw. świńska wojna.
15 czerwca 1877 – Pierwszy czarnoskóry absolwent ukończył West Point.
15 czerwca 1888 – Wilhelm II Hohenzollern został cesarzem Niemiec i królem Prus.
15 czerwca 1934 – Minister Pieracki został postrzelony przez ukraińskiego nacjonalistę.