Historia wg Dzieci


Bitwa pod Kiesią

Listen to "Bitwa pod Kiesią" on Spreaker.
7 stycznia 1551 – Na zamku Grimnitz królewna polska Jadwiga Jagiellonka uległa wypadkowi.
7 stycznia 1558 – Francja odebrała Anglii Calais, jej ostatnią posiadłość na kontynencie.
7 stycznia 1601 – Bitwa pod Kiesią zwana też bitwą pod Wenden.
7 stycznia 1795 – Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski został wywieziony na zesłanie.
7 stycznia 1797 – Poświęcono trójkolorowy sztandar, który później przyjęto jako flagę Włoch.
7 stycznia 1822 – Pierwsza grupa wyzwolonych niewolników amerykańskich przybyła do Liberii.
7 stycznia 1839 – Ogłoszono wynalezienie dagerotypu, co uznaje się za dzień narodzin fotografii.
7 stycznia 2007 – Zaprezentowano trójwymiarową mapę rozkładu ciemnej materii we wszechświecie.
7 stycznia 2015 – Doszło do ataku terrorystycznego na siedzibę czasopisma satyrycznego w Paryżu.