Historia wg Dzieci


003 Strona do nauki historii

Niektórzy ludzie nie lubią historii. Spowodowane to jest najczęściej tym, że nauczyciele wymagają od nas nauczenia

002 Talenty dzieci

Ci którzy mnie znają wiedzą, że jestem entuzjastą CliftonStrengths czyli tz. "Talentów Gallupa". Te talenty należy