Historia wg Dzieci

07/01 Bitwa pod Kiesią

7 stycznia 1551 – Na zamku Grimnitz królewna polska Jadwiga Jagiellonka uległa wypadkowi. 7 stycznia 1558 – Francj

12/01 Pierwsze użycie artylerii

12 stycznia 1383 – Pierwszy raz w Polsce użyto artylerii. 12 stycznia 1528 – Gustaw I Waza został koronowany na kr

15/01 Akcja "Burza" na Wołyniu

15 stycznia 1559 – koronacja Elżbiety I na królową Anglii 1919 – Róża Luksemburg i Karl Liebknecht zostali zamor

18/01 Akcja w Pińsku

18 stycznia 1486 – Król Anglii Henryk VII Tudor ożenił się z Elżbietą z Yorku. 18 stycznia 1902 – W „Tygodni

21/01 Powstanie czortkowskie

21 stycznia 1919 – Nadanie weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego 1940 – Powstanie

24/01 Bitwa pod Rafajłową

24 stycznia 41 - spiskowcy zabili cesarza Kaligulę, został on przebity około 30 razy 24 stycznia 1680 - Sobieski star

26/01 Kopernik broni Olsztyna

26 stycznia 1521 – Kopernik odparł krzyżacki atak na Olsztyn. 26 stycznia 1797 – zaborcy ustalili, że nie będą

28/01 Śmierć Karola Wielkiego

28 stycznia 814 - Ludwik I Pobożny został królem Franków (zmarł Karol Wielki); 1077 - papież Grzegorz zdejmuje kl

30/01 Hitler kanclerzem

30 stycznia 1606 - egzekucja spiskowców tz. spisku prochowego; 1644 - bitwa pod Ochmatowem; 1649 - ścięcie Karola