Historia wg Dzieci


Wymiana pieniędzy w PRL

Listen to "Wymiana pieniędzy w PRL" on Spreaker.
28 października 312 – bitwa przy moście Mulwijskim
28 października 1844 – rozpoczęto budowę Kanału Elbląskiego.
28 października 1861 – otwarto dla żeglugi towarowej Kanał Elbląski.
28 października 1918 – powstała Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie.
28 października 1918 – Czechosłowacja uzyskała niepodległość.
28 października 1919 – Kongres USA przyjął ustawę o prohibicji.
28 października 1922 – Wiktor Emanuel III przekazał władzę Mussoliniemu.
28 października 1943 - rzekomo przeprowadzono tajny eksperyment „Filadelfia”.
28 października 1950 – W PRL przeprowadzono wymianę pieniędzy.